Karel Bogerd

Meer dan 13.0k keer beluisterd deze maand

Karel Bogerd begon zijn zangstudie samen met zijn broer Maarten bij Pieter Vis in Houten. Daarna kwam hij via Christina Deutekom terecht bij de sopraan Elisabeth Damen in Rotterdam, die niet alleen als zangeres maar ook als pedagoge bekendheid geniet. Karel kwam in aanraking met Elly Ameling, één van de grootste zangeressen van Nederland. Zij voorzag hem van feedback n.a.v. een CD opname en het bijwonen van een concert in de Havenkerk te Alblasserdam. Vanaf dit moment ging er een nieuwe wereld voor Karel open daar zij hem ontdekte aan stemkleuren, waar hij zich van te voren niet van bewust was.
Naast zijn zangstudie bekwaamde Karel zich in koordirectie. Eén van zijn leermeesters is dirigent Jan van den Driest. In 2008 nam Karel afscheid van het publiek en ging theologie studeren op de Universiteit te Utrecht. Incidenteel trad hij nog hier en daar eens op. In 2014 werd hij als pastoraal werker verbonden aan de hervormde gemeente van Wouterswoude, waar hij in 2016 werd bevestigd als predikant. Sinds 2022 treed Karel weer regelmatig op. Zo deed hij als solist op zaterdag 8 april 2023 weer mee aan een Oratoriumuitvoering: de Markus Passion van Hans Boelee. Samen met zijn beide zonen, Evan Bogerd als dirigent (van het Hervormd Gemengd Koor Rijssen) en Andries Bogerd als organist en andere musici. Verder gaf Karel samen met Evan een aantal lunchconcerten in de Waterstaatkerk te Hengelo.
Verder zingt hij ook tijdens een zogenaamde ‘Preektocht’ waarbij hij voor collega’s preekvoorbereiding methoden uit de Vroege Kerk onder het stof vandaan haalt. Zijn repertoire beslaat de breedte van Kerkmuziek, waarbij het geestelijke lied en het kinderlied een bijzondere plaats inneemt. In de loop van de jaren 1987-2008 heeft Karel meegewerkt aan ongeveer 50 CD opnamen en uit vooral de beginperiode 54 MC opnamen. Later werkte hij incidenteel nog wel eens mee aan een opname zoals: ‘Schoolliederen’, ‘Muzikaal Kinderfeest (deel 3)’ en ‘Geliefde Psalmen’ vanuit de Grote of Stephanuskerk te Hasselt met zoon Evan aan de toetsen. Eén van de succesvolle onderdelen waar Karel destijds het land mee doortrok is wel het programma ‘Muzikaal Kinderfeest’.
Daarnaast vormde tijdens zijn soloconcerten een blokje ‘met en voor de kinderen’ een succes om kinderen al zingend bij een concert of zangavond te betrekken. In de afgelopen periode heeft hij samen met zijn zoon Evan een tweetal CD’s opgenomen in de Westerkerk te Amsterdam: CD1 ‘Geliefde enige gezangen’ en CD2 ‘Klassiekers uit de liederenschat van huis en kerk’.