Jongerenkoor ''Jigdaljahu'', Barendrecht

Meer dan 49.4k keer beluisterd deze maand

Christelijk Koor Jigdaljahu is opgericht in november 1999. Dirigent van het koor is Bert Noteboom. Tussen 1999 tot 2013 heeft Jigdaljahu onder de bezielende leiding gestaan van Willem Arie den Hertog. Van 2013 tot 2014 heeft het koor onder de kundige leiding gestaan van Jeroen Bal. De doelstelling van het koor is om met elkaar psalmen, geestelijke liederen, en klassieke werken in zowel het Nederlands als andere talen te zingen, die in overeenstemming zijn met de grondslag van het koor. Een bijkomend doel is evangeliserend bezig te zijn en/of gelden op te halen voor goede doelen. Al jaren ligt het ledenaantal rond de 100 zangers in de leeftijd van 16 tot en met 35 jaar. De betekenis van Jigdaljahu is Groot is de Heere. Dit willen we als koor ook uitdragen. Het gaat niet om het koor of de zangers, maar het gaat om Hem die ons de mogelijkheid geeft om op deze manier met elkaar bezig te zijn. Zijn eer moet ons doel zijn en blijven!

Marco den Toom is de vaste organist en Lennart Moree de vaste pianist. Zij begeleiden het koor samen of afzonderlijk tijdens repetitieavonden en concerten.