A.J. Hoogenbirk

Meer dan 197 keer beluisterd deze maand

Adolf Jacob Hoogenbirk is geboren te Amsterdam op 7-9-1848. Overleden te Amsterdam op 9-12-1920.

Hoogenbirk was tot 1873 onderwijzer en werd door ds. J. de Liefde tot evangelist opgeleid. Hij was van 1878-1892 redacteur van de Standaard, het politiek orgaan van de A.R. Evenals Eduard Gerdes heeft hij een poosje de kinderrubriek in de Heraut verzorgd. In 1896 richtte hij "Ons tijdschrift" op, waarin veel aandacht aan literatuur werd besteed. Ook is hij eindredacteur van het tijdschrift Excelsior en van het tijdschrift De Zondagsschool geweest. Hij is voorzitter van de "Vereeniging tot heil des volks" en van het Nederland jongelingsverbond geweest.