Rens de Winter

Meer dan 57.7k keer beluisterd deze maand

Rens de Winter (1995) bleek al vroeg interesse voor muziek te hebben. Op 10-jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste orgellessen, later kwamen er ook pianolessen bij. Op dit moment volgt hij pianolessen bij Lennart Morée.

Momenteel is Rens dirigent bij Chr. Gemengd Koor ‘Soli Deo Gloria’ en Jeugdkoor ‘Cantica Nova’ te Alphen a/d Rijn en Vocaal Ensemble ‘Vocális’ te Lisse / Leiderdorp. Daarnaast is hij vaste pianist bij Jongerenkoor ‘Tehillah’ te Dordrecht. Van 2015 t/m 2019 is hij dirigent geweest bij Kinderkoor ‘Harpe Davids’ te Hendrik-Ido-Ambacht.

Regelmatig werkt Rens mee aan concerten als pianist en organist. Met enige regelmaat wordt hij gevraagd zowel koren als solisten en instrumentalisten te begeleiden. Hij heeft daarnaast medewerking verleend aan meer dan tien cd-opnames, waaronder een orgel-vleugel cd samen met organist Jan Rozendaal met wie hij regelmatig samenwerkt. In zijn vrije tijd schrijft en arrangeert hij muziek.

In het cursusjaar 2016-2017 volgde Rens lessen aan de Schumann Akademie te Utrecht, waarin hij zich verdiepte in muziektheorie en muziekgeschiedenis.