Jaap Kroonenburg speelt Feike Asma - deel 2

Uitgebracht in 2002

Tracklijst

1.Twee bewerkingen en koraal Gezang 96.'Een vaste burg is onze God'2.Orgelkoraal Psalm 90 'Gij zijt, o Heer, van d'allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren'3.Bewerking en koraal Psalm 149 'Halleluja! laat opgetogen een nieuw gezang den Heer verhogen'4.Fantasie Psalm 42 vers 3 en 5 (arr. J.K.) 'O mijn ziel, wat buigt g'u neder' en 'Maar de Heer zal uitkomst geven'5.Fantasie Psalm 42 vers 3 en 5 (arr. J.K.) 'O mijn ziel, wat buigt g'u neder' en 'Maar de Heer zal uitkomst geven'6.Fantasie Gezang 143 'Op bergen en in dalen'7.Bewerking 'Ik wensch tezijn als Jezus'8.Voorspel en koraal Psalm 118 'Laat ider s' Heeren goedheid loven'9.Bewerking en koraal Gezang 180 'Beveel gerust uw wegen'10.Bewerking Psalm 97 'God heerst als Opperheer, dat elk Hem juichend eer'11.Fantasie Gezang 168 'Jezus neemt de zondaars aan'12.Fantasie Gezang 168 'Jezus neemt de zondaars aan'13.Fantasie Gezang 168 'Jezus neemt de zondaars aan'14.Bewerking en Koraal Psalm 25 'Heer, ai, maak mij uwen wegen door uw woord en Geest bekend'15.Variaties over 'Vrees niet. o mijn ziele'16.Variaties over 'Vrees niet. o mijn ziele'17.Variaties over 'Vrees niet. o mijn ziele'18.Variaties over 'Vrees niet. o mijn ziele'19.Preludium en Koraal Gezang 135 'Dankt, dankt nu allen God'20.Variaties Gezang E 'Het Gebed des Heeren'21.Variaties Gezang E 'Het Gebed des Heeren'22.Variaties Gezang E 'Het Gebed des Heeren'23.Variaties Gezang E 'Het Gebed des Heeren'24.Bewerking en Koraal Psalm 56 'Ik roem in God, ik prijs t'onfeilbaar woord'25.Trio en Koraal Psalm 1 'De Heer toch slaat der mensen wegen ga'26.Postludium en Koraal Gezang 173 'Alle roem is uitgesloten'