Christelijk Mannenkoor Ede

Meer dan 6.1k keer beluisterd deze maand

Christelijke Mannenkoor Ede is in maart 1982 opgericht. We begonnen toen met 23 leden en groeiden uit maar een mannenkoor van bijna 100 leden. Door o.a. corona telt het koor nu ruim 80 leden. In de beginjaren was Wim van Galen onze dirigent en vanaf 2013 staat het koor onder leiding van Jan Hendrik van Schothorst. Het repertoire bestaat uit psalmen, geestelijke- en vaderlandse liederen. CME treedt meerdere keren per jaar op, maar vaste momenten betreffen het Bevrijdingsconcert en Kerstconcert in de Oude Kerk van Ede. CME zingt voor goede doelen, maar ook op uitnodiging van andere koren. Ook wordt CME regelmatig gevraagd om voor bewoners van Verpleeghuizen in de regio te zingen.
Het CME streeft er altijd naar om een afwisselend programma te brengen met aansprekende liederen. Daarbij wordt veel samengewerkt met bekende musici en solisten. Een hoogtepunt was het concert in de Oude Kerk te Ede ter gelegenheid van de troonswisseling op 29 april 2013. Daarvoor kreeg het CME een erkenning van het Nationale Comité Inhuldiging in de vorm van een oranje strik.