Shaare Zedek Koor, Alblasserdam

Meer dan 5.7k keer beluisterd deze maand

Het Shaare Zedek Koor is een gemengd koor dat, mede door initiatief van musici Henriëtte de Bat - van Maelsaeke en Peter Wildeman, in 1995 is opgericht met als doel in 1997 een reis naar Israël te maken. Na deze eerste reis is het koor op verzoek van de enthousiaste leden blijven bestaan.

Momenteel staat het koor onder leiding van Mark Brandwijk en wordt begeleid door Arie van der Vlist. De ongeveer 140 leden zijn afkomstig uit alle delen van ons land. De muziek wordt meestal door de dirigenten zelf gecomponeerd of bewerkt. Het repertoire bestaat uit psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Omdat het koor zich sterk met Israël en het Joodse volk verbonden voelt, hebben veel liederen hierop betrekking. Iedereen die van zingen houdt is welkom op ons koor!

Het doel van het koor is om zoveel mogelijk ouderen en jongeren van het land met de Bijbel kennis te laten maken. Het koor heeft dit doel in het verleden geprobeerd te realiseren door bezoeken aan Israël (1997, 1999 en 2009). Deze reizen waren zeer geslaagd. Leden kunnen hier smakelijk over vertellen.

Het tweede doel is het ondersteunen van het Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem.

Door het houden van zangavonden en allerlei acties, zoals kaartverkoop, artikelen verkoop, etc. spaart het koor. Ook de verkoop van verschillende eigen CD's heeft een flinke bijdrage gegeven. Het geld dat op deze manier bij elkaar wordt gebracht is bestemd voor het Shaare Zedek Ziekenhuis.

De naam Shaare Zedek komt vanuit Psalm 118 en betekent: "Poorten der gerechtigheid". Het ziekenhuis verleent hulp aan alle mensen van welke huidskleur, nationaliteit of religie zij ook zijn. Door het te steunen tonen wij iets van Christelijke naastenliefde. De gelden worden via de Stiching Shaare Zedek afgedragen.