Sander van Marion

Meer dan 3.5k keer beluisterd deze maand

Sander van Marion werd in 1938 in Scheveningen geboren. Al op jonge leeftijd, 18 jaar oud, werd hij aangesteld als organist en gaf hij zijn eerste orgelconcert. Hij kreeg zijn muzikale opleiding o.a. aan het Koninklijk Conservatorium te 's-Gravenhage,waar Adriaan Engels zijn leraar orgel was. Sander van Marion is vaste organist in de Bethelkerk te Scheveningen, waar hij beschikt over een Hoofd- en een Koororgel, die zowel afzonderlijk alsook samen kunnen klinken.

Onder de Nederlandse organisten neemt hij een geheel eigen plaats in en ook in het buitenland geniet hij steeds grotere bekendheid. Karakteristiek is zijn registerkeuze, boeiend door steeds wisselende klankkleuren, zijn lichte, sprankelende speeltrant, soms wel 'leggièro' genoemd en zijn groot improvisatietalent, waarin gevoel en sfeer een belangrijke rol spelen. Naast zijn concertpraktijk als organist is Sander van Marion ook dirigent van enkele oratoriumverenigingen en mannenkoren, waarmee hij eveneens, naast de concerten in Nederland, regelmatig naar het buitenland reist.

Naast de vele uitvoeringen van bekende oratoria, zoals de 'Messiah' van Händel, de 'Schöpfung' van Haydn en de 'Paulus' van Mendelssohn, gaf Sander van Marion met zijn koren premières van door hem in de muziekbibliotheek van Berlijn en het klooster Einsiedeln gevonden nog onbekende werken - welke hij voor uitvoering gereed maakte - zoals 'Dixit Dominus' van Joh. Chr. Bach en 'Wie ist Dein Name so gross' van G.F. Telemann. Een eerste uitvoering in Nederland gaf hij van de 'Matthäus Passion' van G.F. Telemann. Een Europese première gold voor 'The Promise of Christmas' van de Amerikaan Dan Burgess. Steeds meer orgel- en koorwerken verschijnen van zijn hand, terwijl ook bundeltjes met kinderliederen zijn uitgegeven.

Regelmatig reist Sander van Marion voor het maken van orgeltournee's of CD.opnamen naar het buitenland, zoals Spanje - Toledo, Frankrijk - Toulouse, Italië - Bologna. Ook bespeelde hij in de Dom van Passau, Duitsland, het grootste kerkorgel ter wereld en concerteerde hij op het oudste, nog bespeelbare orgel ter wereld in de Basilique de Valère in Sion, Zwitserland, waarover hij ook een tv-programma presenteerde. Speciale vermelding verdienen zijn reizen door de Verenigde Staten en Canada, die hem van oost- naar werstkust voeren, waarbij concerten worden gegeven in belangrijke muziekcentra, zoals New York - St. Thomaschurch, Washington Cathedral en in Philadelphia - John Wanamaker Store, op het op één na grootste orgel ter wereld.

Een groot aantal CD.'s -waaronder drie 'Gouden Platen' - illustreert mede zijn muzikaal-creatieve natuur, want Sander van Marion weet door de liefde voor zijn vak en zijn groot talent telkens weer een groot publiek te boeien.

De Minister van Cultuur heeft Sander van Marion ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als toonkunstenaar in 1981 onderscheiden met de Zilveren Erepenning. In 1996 werd aan Sander van Marion ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als toonkunstenaar door de Société Académique 'Arts, Sciences et Lettres' te Parijs de 'Médaille d' Argent', uitgereikt vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur, in 2003 gevolgd door de 'Médaille de Vermeil'.

Een Koninklijke Onderscheiding ontving Sander van Marion in 1997 met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ter gelegenheid van dit Gouden Jubileum heeft Burgemeester Deetman onlangs aan Sander van Marion de Stadspenning van de gemeente Den Haag uitgereikt.