Interkerkelijk Psalmzangkoor ''Laus Deo'', IJsselmuiden/Grafhorst

Meer dan 894 keer beluisterd deze maand

Het Interkerkelijk Psalmzangkoor “Laus Deo”, dat eind 1993 in IJsselmuiden is opgericht, zingt meestal in vierstemmige zetting de Psalmen. Ook wordt regelmatig een tegen- of bovenstemzetting gezongen. Het Interkerkelijk Psalmzang-jeugdkoor “Laus Deo” werd in mei 2002 te Grafhorst opgericht. Dit koor, waarvan de leden tussen de 7 en 16 jaar zijn, zingt meestal tweestemmige zettingen.

De beide koren werken een aantal keren per jaar mee aan zangavonden voor stichtingen e.d. Op een eenvoudige wijze proberen de koren de Psalmen te zingen, om op deze wijze het Woord te doen horen en uit te dragen. De doelstelling van de koren wordt onderschreven door de titel van deze CD: “Geeft Hem eer”.
Deze is ontleend aan de opening en sluiting, waarbij Psalm 100 vers 1 en 4 gezongen worden. Het is onze wens dat door het zingen en beluisteren van deze Psalmen inderdaad Zijn eer wordt bedoeld.