Jan Zwart - Orgelwerken II

Uitgebracht in 2010

Tracklijst

1.Stuk III Elegisch voorspel Psalm 51:12.Stuk IV Fantasie Psalm 24:13.Uit Stuk V Psalm 1 4.Uit Stuk V Psalm 2 5.Uit Stuk V Psalm 36.Uit Stuk V Psalm 4 7.Uit Stuk V Psalm 5 8.Stuk VI Psalm 779.Stuk VI Psalm 92 10.Stuk VI Psalm 10211.Stuk VII Canonisch voorspel Psalm 84:1 12.Stuk VIII Fantasie Psalm 66:1 13.Stuk IX Toccata Psalm 146:1 14.Uit Stuk V Psalm 33 15.Uit Stuk V Psalm 1916.Uit Stuk V Psalm 8917.Uit Stuk V Psalm 42 18.Stuk X Fantasie en fuga Psalm 72:11 19.Stuk XI Psalm 9120.Stuk XI Psalm 6821.Stuk XII Hymne Psalm 75:1 1.Furiante2.Koraalvoorspel en koraal 'Ons feestlied rijze voor Gods troon'3.2 koraalvoorspelen en koraal 'Daal in ons, o stroom van leven'4.Naspel en koraal 'Halleluja, Jezus leeft'5.Orgelkoraal 'Als een herder wil Hij trouw'6.Moderato e maestoso (Onvoltooide Sonate in g-moll 1899)7.Koraal en Variatie Pslam 778.Fantasie en Fuga Psalm 72:119.Psalm 6110.Psalm 6811.Psalm 6112.Orgel-voorspel en koraal 'Een vaste Burg is onze God13.Hymne 'O Gij mijn Troost, mijn zoet verlangen'14.Fantasie 'Waak op, gij geest der oude helden'15.Feestvoorspel en harmonisatie Bondslied Jongelingsvereniging16.Orgelkoraal Gez. 392 'Zijn troon omringt een glasrijk licht'17.Voorspel en koraal 'Op, op, die 't rijk bewonen'1.Ogelhymne Wilt heden nu treden2.Introïtus 'Christus is opgestaan & Halleluja, Jezus leeft3.Hymne 'Plechtig zwijgen, zoete vrede4.Kleine fantasie 'Daar juicht een toon5.Merk op mijn hart vol vreugde6.O zegt het allen dat Hij leeft7.Finale Psalm 66/118 en Halleluja eeuwig dank en ere8.Jezus mijn Heiland en U geldt de zaak9.Fantasie Psalm 7210.Scheepje onder Jezus' hoede11.Ga niet alleen door 'leven12.Achter Hem aan13.Alle roem is uitgesloten14.Trio Gebed des Heeren15.Fantasie over 'Een vaste Burg is onze God16.Oratorium Paulus: Hoe lief'lijk zijn de boden (Live radio-opname NCRV Kerkkoor)17.Cantate: Waak op gij geest der oude helden (Live radio-opname NCRV Kerkkoor)18.Gezang 130:1 (koor), 2 (gemeente), 3 (gemeente en koor) (Live radio-opname NCRV)1.Evangelisch Gezang 96 Halleluja! Eeuwige dank en ere2.Komt tot U w Heiland, toef langer niet (JdH 210)3.Orgellied Neem Heer mijn beide handen4.Psalm 895.Prijs den Heer met blijde galmen (JdH 446)6.Merk toch hoe sterk7.Scheepje onder Jezus' hoede8.Pastorale (Live radio-opname NCRV)9.Chr. H. Rinck Variaties 'God save the King (Live radio-opname NCRV)10. 'Was Gott tut das ist wohlgetan' (Live radio-opname NCRV)11. Preludium in Es-dur BWV 552 (Live radio-opname NCRV)12. 'Alle menschen müssen sterben' BWV 643 (Live radio-opname NCRV)13.Fuga in d-moll BWV 565 (Live radio-opname NCRV)