Jan Zwart - Orgelwerken I

Uitgebracht in 2009

Tracklijst

1.Fantasie over het Lutherlied 'Een vaste burg is onze God'2.Eere zij God3.a. Stille nacht: basso ostinato4.b. Stille nacht5.Er ruischt langs de wolken: andante quasi allegretto6.a. O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk (O, sanctissima)7.b. O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk (O, sanctissima)8.Nog juicht ons toe die zaal'ge Nacht: con moto9.Halleluja, looft den Heer10.Psalm 8:1 andante maestoso11.Psalm 42:5 andante quasi allegretto12.Psalm 24:1 maestoso13.Psalm 73:13 adagio14.Psalm 72:11 alla breve15.Vrees niet o mijn ziele16.Neem Heer mijn beide handen17.U bid ik aan, o Macht der Liefde18.Psalm 36:2 (68:10) pomposo19.Psalm 77:1 largo e mesto20.Psalm 100:1 maestoso21.Psalm 84:1 con moto22.Psalm 66:1 fugato23.Meditatie over Psalm 22:124.Canonisch voorspel O Hoofd vol bloed en wonden25.Koraalvoorspel Ja Jezus sterft, aan 't Kruis geklonken26.Koraalbewerking Ja Jezus sterft, aan 't Kruis geklonken27.Koraalvoorspel Komt knielen wij voor Jezus samen28.Voorspel voor de melodie van Psalm 66 (118)29.Christus is opgestaan [niet uitgegeven]30.Kleine fantasie over Daar juicht een toon, daar klinkt een stem1.Gebed des Heeren2.Inleiding en bewerking O Heil'ge Geest daal op ons neer3.O God'lijk Lam, onschuldig en O Hoofd vol bloed en wonden4.Uren, dagen, maanden, jaren5.Morgenglans der eeuwigheid6.Scheepje onder Jezus' hoede7.Ga niet alleen door 't leven8.Achter Hem aan9.Heer, blijf met mij10.Orgelhymne Wilt heden nu treden voor God den Heere, Oud-Nederlands Volkslied: Maesto e pomposo11.Bede O Heer die daer des Hemels tente spreyt, adagio-con moto-adagio12.Aria Geluckig is het Land: allegretto13.Praeludium(komt allen te samen):feestelijk14.Pastorale 1 (De Herders): andante pastorale-allegretto-allegretto15.Pastorale 11 (De Herders lagen bij nachte oud Nederalnds Kerstlied)16.Koraal-Intermezzo (Van uit den hemel daalde Ik neer Volksmelodie uit de 16e eeuw)17.Meditatie (Vol van pracht): Lento18.Postludium (Daar is uit 's werelds duistre wolken): vivace1.De tien geboden2.Lofzang van Maria 13.Lofzang van Maria 114.Lofzang van Simeon (a. manualiter, b. trio5.Morgenzang, echovoorspel6.O Hoofd bedekt met wonden (canonisch)7.Alle roem is uitgesloten8.Fantasie alla Marcia over Het Wilhelmus met de bede uit Psalm 1349.Canonisch voorspel God enkel licht 110.Canonisch voorspel God enkel licht 1111.Fantasie Alle roem is uitgesloten12.Hoe zal ik U ontvangen, in ouden stijl (devoto), Uw Sion strooit U psalmen (festivo), Koraalzetting DJZ13.Hoe zal ik u ontvangen {niet gepubliceerd, voltooid door DJZ}14.Meditatie en koraal Rust mijn ziel, uw God is koning15.Evangelisch Gezang 4:1 allegro maestoso16.Evangelisch Gezang 96: andante con moto17.Evangelisch Gezang 38:1 con brio18.Evangelisch Gezang 39:1 allegro moderato19.Evangelisch Gezang 16320.Hersteld Evang. Luthers Gezang 192: maestoso21.Sombere Muziek Over Ps. 103:8 Lento - Quasi marcia (Grave) - Koraal (Grave)22.Psalm25:2 Andante religioso23.Psalm25:6 Con moto {niet gepubliceerd, voltooid door DJZ}24.Psalm 33 Alla breve in den dorischen modus25.Psalm 6 in stijl van Oud-Nederlands koraalspel (a. manualiter, b. trio)26.Psalm 47:1 Feestvoorspel met Koraal27.Orgelkoraal Psalm 4228.Fantasie-toccatine Psalm 33

Musici

Meewerkende