Jaap Kroonenburg speelt Feike Asma - deel 6

Uitgebracht in 2004

Tracklijst

1.Fantasie "Zend, Heer, Uw licht en waarheid neder | Dan ga ik op tot Gods altaren" (Ps. 43)2.Voorspel en koraal "Hoe lief'lijk, hoe vol heilgeno"t (Ps. 84)3.Voorspel en koraal "Juich aarde, juich alom den Heer" (Ps. 100)4.Variaties "Mijn ziel, herdenk met heilig beven" (Gez. A)5.Bewerking "Komt, gij dorstigen, hier drinken" (Gez. 87)6.Trio en koraal "Als God, mijn God, maar voor mij is" (Gez. 201)7.Voorspel en koraal "God is mijn lied" (Gez. 139)8.Bewerking "De maan is opgekomen"9.Voorspel en koraal "Looft den Heer, want Hij is goed" (Ps. 136)10.Voorspel en koraal "Welzalig zijn d'oprechten van gemoed" (Ps. 119)11.Orgelkoraal "O Gij, die onze schuld woudt boeten" (Gezang 160)12.Variaties "Nooit kan 't geloof te veel verwachten" (Gezang 244)13.Bewerking "Mijn Verlosser hangt aan 't kruis" (Gezang 45)14.Fantasie "Wie maar de goede God laat zorgen" (Gezang 194)15.Echo-voorspel en koraal "O God, die droeg ons voorgeslacht" (Gezang 293)16.Bewerking "Wat vlied of bezwijk', getrouw is mijn God" (Gezang 293)17.Bewerking "'t Jaar heeft haast zijn loop volbracht" (Gezang 296)18.Voorspel en koraal "In het kruis zal 'k eeuwig roemen"19.Trio Heugelijke tijding (Gezang 113)20.Voorspel en koraal "God vaart voor het oog met gejuich omhoog" (Psalm 47)21.Bewerking en koraal "Jezus, ga ons voor" (Gezang 222)22.Variaties en koraal "Halleluja, lof zij den Heer" (Gezang 89)23.Voorspel en koraal "Wij knielen voor Uw zetel neer" (Gezang 73)24.Fantasie 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer vermelden, Heer' (Psalm 138)