In De Volheid Van De Tijd (Kerstoratorium)

Tracklijst

1.Deel 1 - Sinfonia2.Deel 1 - Koor - In Dienstbaarheid En Donk're Nacht3.Deel 1 - Vrouwen - Heere, Gedenk Wat Ons Geschied Is, Mannen - Zie Ons Heere, Knechten Heersen Over 4.Deel 1 - Koor - De Kind'ren Sions, Eens Beschouwd5.Deel 1 - Mannen - Onze Huid Is Zwart Geworden Als Een Oven, Vrouwen - Heere, Bekeer Ons, Zo Zullen W6.Deel 1 - Solist - En Het Geschiedde In Diezelve Dagen7.Deel 1 - Koor - Zie, O God, Hoe Juda Treurt8.Deel 1 - Solist - En Jozef Ging Ook Op Van Galilea, Uit De Stad Nazareth9.Deel 1 - Solist En Mannen - Israël, Hoor Nu Gods Woord10.Deel 1 - Koor En Solist - Gij Zult Opstaan, Ons Beschermen11.Deel 1 - Vrouwen - Zie De Dagen, Vrouwen En Koor - In Zijn Dagen Zal Juda Verlost, Mannen En Koor - 12.Deel 1 - Koor - Een Roze, Fris Ontloken13.Deel 1 - Vrouwen En Koor - Een Maagd Wordt Zwanger14.Deel 1 - Solist - En Het Geschiedde Als Zij Daar Waren15.Deel 1 - Koor - In De Stad Van Koning David16.Deel 1 - Koor - In De Volheid Van De Tijd17.Deel 2 - Sinfonia18.Deel 2 - Koor - Er Waren Herder In Die Nacht19.Deel 2 - Koor - Kom Tot Ons, Scheur De Heem'len Heer'20.Deel 2 - Koor - Er Waren Herders In Die Nacht21.Deel 2 - Koor - Waar Blijft Gij Toch, O 'S Werelds Troost22.Deel 2 - Solist - En Er Waren Herders In Diezelve Landstreek23.Deel 2 - Koor - Het Volk Dat Wandelt In Het Duister24.Deel 2 - Solist - En Zie, Een Engel Des Heeren Stond Bij Hen25.Deel 2 - Koor - Staat Op, Gij Herders, En Vreest Niet26.Deel 2 - Koor En Solist - En De Engel Zeide Tot Hen27.Deel 2 - Koor - Wees Welkom, Schone Ster!28.Deel 2 - Koor En Solist - En De Engel Zeide29.Deel 2 - Koor - God Lof! Nu Is Gekomen30.Deel 2 - Solist - En Plotseling Was Er Met De Engel, Koor - Ere Zij God31.Deel 2 - Koor - Hoor De Eng'len Zingen D'eer32.Deel 2 - Solist - En Toen De Engelen Van Het Weggevaren, Mannen En Solist - Laat Ons Dan Heengaan Na33.Deel 2 - Vrouwen En Koor - De Herders Kregen Goede Moed34.Deel 2 - Koor - In De Volheid Van De Tijd35.Deel 2 - Troostlied Voor Sion Uit Jesaja 40 - 36.Deel 2 - Troostlied Voor Sion Uit Jesaja 40 - Spreek Naar Het Hard Van Jeruzalem37.Deel 2 - Troostlied Voor Sion Uit Jesaja 40 - Gij Hebt Van De Hand Des Heeren Dubbel Ontvangen38.Deel 2 - Troostlied Voor Sion Uit Jesaja 40 - Een Stem Van De Roepende In De Woestijn39.Deel 2 - Troostlied Voor Sion Uit Jesaja 40 - Elke Berg Moet Worden Geslecht40.Deel 2 - Troostlied Voor Sion Uit Jesaja 40 -