FamilyStream Nieuwsbrief #17 Eindejaarseditie

Voor onze luisteraars:

Het eerste volledige jaar van FamilyStream is bijna achter de rug. Het was een jaar met veel uitdagingen, afgewisseld met veel mooie momenten. FamilyStream heeft inmiddels meer dan 7.000 mensen bereikt en maandelijks worden meer dan 500.000 liederen beluisterd. Dit is een prestatie waar we trots en dankbaar voor zijn.

Deze nieuwsbrief geeft u een kijkje in de plannen voor aankomend jaar. Want we gaan zeker niet stilzitten!

Update op onze apps (offline luisteren):

We hebben de nieuwe update op onze apps al geruime tijd aangekondigd. Helaas zijn we tegen een aantal onvoorzienigheden aangelopen die voor vertraging hebben gezorgd. Helaas hebben we de release van de updates dus al een aantal keer moeten uitstellen. We kunnen gelukkig melden dat het einde in zicht komt en we hopen dan ook de nieuwe updates rond eind januari uit te brengen. De belangrijkste nieuwe optie zal het offline luisteren van muziek zijn.

Wat gaan we komend jaar doen:

Voor aankomend jaar hebben we een aantal mooie ontwikkelingen op het programma staan. Het afgelopen jaar hebben we veel feedback van jullie mogen ontvangen met veel goede ideeën. In 2016 zullen we FamilyStream 3.0 gaan ontwikkelen. Deze nieuwe versie zal ruimte bieden voor veel nieuwe functionaliteiten. Ook zal de nieuwe versie van FamilyStream gericht zijn op een hogere capaciteit, wat nodig zal zijn om de groei in 2016 op te vangen. Naast FamilyStream 3.0 zal ook weer aandacht zijn voor onze apps. Met name het ontwikkelen van een Windows app is een belangrijke stap hierin.

Uiteraard blijven we jullie feedback op prijs stellen, dus laat ons gerust je ideeën weten! Uiteindelijk is onze missie de ultieme muziekbeleving creëren en dat kunnen we niet zonder jullie input!

Ter afsluiting:

Onze missie is het neerzetten van de ultieme muziekbeleving tegen een eerlijke prijs, zonder een eerlijke vergoeding voor de muziekproducenten uit het oog te verliezen. In dit eerste jaar hebben we grote stappen gemaakt om dit te realiseren. Het komende jaar zullen we onze missie verder uitdragen en hard werken om dit verder te realiseren.

We zijn dankbaar voor de hoeveelheid positieve feedback en de steun die we hierbij hebben ontvangen van u als luisteraar en van alle mensen die hebben meegewerkt aan onze dienst het afgelopen jaar. We willen in het bijzonder onze dank uiten naar onze vrijwilligers die keihard hebben gewerkt om elke week 12 cd’s voor u te releasen, die ons helpen bij het optimaliseren van het platform en ons helpen bij het maken van onder andere de nieuwsbrieven.

Een woord van dank naar de aangesloten muziekproducenten is hier ook zeker op zijn plaats. Ondanks de drukte hebben zij er alles aan gedaan hun collectie te digitaliseren en te helpen bij het uitdragen van onze missie.

We wensen u allen gezegende kerstdagen toe en al het goeds voor 2016.

Uiteraard hopen we u en vele anderen komend jaar als lid te mogen verwelkomen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *