Ref. Jongerenkoor ''Chenánja'', Ede

Meer dan 3.080 keer beluisterd deze maand

Chenánja is een enthousiast interkerkelijk jongerenkoor. Het doel van ons oor is om Nederlandstalige- en sinds kort ook anderstalige- psalmen, gezangen en (vaderlandse) liederen te zingen die gegrond zijn op de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Het ledenaantal ligt rond de 50 jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 35 jaar. De koorleden komen uit de wijde omgeving van Ede.

Op 1 november 1994 is ons koor opgericht. het koor kreeg de Bijbelse naam ‘Chenánja’. De naam van het koor is gekozen met het oog op de mooie betekenis. De naam Chenánja komt op 2 plaatsen voor in de Bijbel, namelijk in 1 Kronieken15 vers 22 en 27. In 1 Kronieken 15 vers 22 staat dat Chenánja “de overste der Levieten was over het opheffen; hij onderwees hen in het opheffen want hij was verstandig.” De Statenvertalers zeggen hier het volgende over; “Dit is te weten de stemmen, of van het gezang als in vers 27. Dit is; hij was zangmeester, die orde stelde op de tonen en stemmen en wanneer de zangers zouden opheffen of beginnen te zingen.”

Deze man was dus een geoefend zanger. Hij gebruikte zijn talenten om de God van het verbond groot te maken. Hij maakte van al die mensen een koor, één geheel. Dit was tegelijk een uitnodiging aan het volk om samen te zingen: “Kom ga met ons en doe als wij.” Dit was dus niet een oppervlakkig zingen, maar hij onderwees de zangers daarin. Hij leerde hen om de tekst uit te beelden.

Op deze manier willen wij als koor de naam van God en Zijn grote daden uitdragen en daarmee ook een ieder opwekken om deze God op een muzikale manier groot te maken.